Der faule Hund

Hund

A diam amoi denk i ma, wonn is nur kunnt –
i war so gern a fauler Hund!

Miassat nit oi Tog an Büro vabringga,
kunnt – boid nit zfaul bi – ummaspringga.

Kunnt – wia des die Hund normalerweis hoit toant,
bei d’Diandl zuachischmeckn, ohne dass wer eppas moant!

Hätt’nd oi a mords Gaudi boids’d ois oandla frißt,
tat’s Frauerl net uschaun, damits des Kraulen nit vagißt.

Da oanzig Stress, der mia so schnoiher einfoin tuat,
war, dass s’Herrl a da Fria zun Gassigeh nit spuat.

Ja – so a fauler Hund sei, war nit schwar –
boid net des blede Schwanzwedln nit war!

Zusammenfassung

60 Da faule Hund

eine philosophische Betrachtung - rustikal

Type: rustikal, witzig

Beschreibungen und Ausdrücke

a diam = manchmal
maissat = müßte
vabringga = verbringen
boid = wenn
hoit toant = halt tun
Diandl = Mädchen
zuachischmecken = hinriechen
eppas = etwas
mords Gaudi = viel Spaß
oandla = ordentlich
schnoiher = auf die Schnelle
einfoin = einfallen
a da Fria = in der Früh
Gassigeh = Spazierengehen
spuat = spurt, folgt